הרצאה של ד"ר בר-מאיר בנושא שחזורי שד – TEdx יפו, ישראל 2013